Spieren

Ongeveer de helft van uw lichaam bestaat uit spieren. Het zijn de 'bewegers' van je lichaam en alle bewegingen, van een knipoog tot het trekken van een sprint, wordt in werking gezet door je spierstelsel (alle spieren bij elkaar). Het is belangrijk om te weten dat elke verschillende spierengroep verschillende prikkels nodig heeft, om ze zo op een goede manier te stimuleren. Toch is het niet zo dat je deze groepen mag veralgemenen, elke spierengroep bestaat nog altijd uit verschillende spieren die elk (grotendeels) afzonderlijk kunnen en moeten worden getraind.

Verder is het ook belangrijk om te weten dat je elke spiergroep voldoende moet trainen, doe je dit niet dan zal er een onevenwicht bestaan tussen de spieren. Dit is een effect dat nefast kan uitkomen, daar het ertoe kan leiden dat te weinig getrainde spieren overbelast worden.

 De soorten spieren en de werking ervan:

Welke spier welke naam krijgt wordt bepaald door een hoofdbeweging toe te wijzen. Van geen enkele spier is vastgesteld of het een agonist, antagonist of synergist is. Bij het buigen van de arm bij de elleboog, is de biscep de agonist en de tricep de antagonist.

Verder kunnen spieren nog ingedeeld worden in soorten door indeling door middel van controle. Sommige spieren kan je bewust veranderen, je kan ze aanzetten tot beweging. Deze spieren worden de ‘striated muscles’ genoemd, de fijn gestreepte spieren. Spieren waar je geen controle over hebt worden de ‘smooth muscles’ genoemd, de gladde spieren, deze hebben geen dwarsstrepen op de spiervezels zoals bij de fijn gestreepte spieren. Denk hierbij aan spieren die de darmperistaltiek verzorgen. Als laatste is er de zogenaamde ‘cardiac muscle,’ de spier die zorgt voor het rondpompen van het bloed, dat is natuurlijk het hart. Dit is ook een spier waar je geen controle over hebt.

 In dit hoofdstuk zullen wij het alleen maar hebben over de grote spiergroepen, namelijk:

  Tot slot:

Wij kunnen oneindig veel vertellen over de werking, structuur enz. van de spieren, maar daarvoor kan u terecht op ons Forum.